Super User

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiego projektu promującego czytelnictwo „Read on”, który został przygotowany przez Oxford University Press Polska dla nauczycieli języka angielskiego i ich uczniów w klasach 4-6 szkoły podstawowej. Powstał on z myślą o wsparciu polskiej szkoły w działaniach promujących czytelnictwo wśród dzieci od najwcześniejszych lat życia.

Super User

3 listopada 2017 r. w Domu Kultury Białogon w Kielcach odbyły się eliminacje wojewódzkie XXV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego "Strofy o Ojczyźnie" . Konkurs organizowany jest co roku przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka im. Aleksandra Kamińskiego.

Super User

"Świat jest książką, a ci, którzy
nie podróżują, czytają tylko
jedną jej stronę" 
Św. Augustyn

Jedną z najskuteczniejszych metod oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych w procesie edukacji na poziomie wczesnoszkolnym są wycieczki szkolne. Wzbudzają one u dzieci pragnienie przeżycia przygody, dostarczają wrażeń i wzruszeń i są jednocześnie konfrontacją książkowej wiedzy z otaczającą uczniów rzeczywistością bezpośrednio obserwowaną.

Super User

Dzieci klas III w Niedzielę Misyjną 22 października 2017 r. w Parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty przygotowały i poprowadziły różaniec misyjny za dzieci całego świata.