Super User

10 maja grupa 20 uczniów biorących udział w zajęciach SKSu pod opieką pani M. Gruszki odwiedziła miejsce SKS-owej mapy. Byliśmy w Złotej, a cale zamieszanie działo się w Zespole szkół Oświatowych.

Super User

Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału – tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień.

James Madison

Osiągnięcia ucznia zdolnego, w szczególności sukcesy w konkursach, nie zależą jedynie od wrodzonego potencjału. Czynniki mające wpływ na osiąganie sukcesów przez ucznia to ponadprzeciętne zdolności ogólne i uzdolnienia kierunkowe, środowisko (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza), motywacja i zaangażowanie, kreatywność,. temperament, emocje, czynniki osobowościowe.