Prezydium

Jak co roku społeczność uczniowska dokonała wyboru Samorządu Uczniowskiego. 

Bianka Filipek (VII b)
przewodnicząca samorządu uczniowskiego

Katarzyna Adamczyk (VII b) i Julia Pachlewska (VIII b)
zastępcy przewodniczącej

Aleksandra Jaros (VII a)
sekretarz  

Karol Stawiarz (VII c)
członek prezydium