Historia Sejmików - tematy spotkań

Sejmiki Samorządów Uczniowskich
 
Sejmiki Samorządów Uczniowskich Gmin Powiatu Pińczowskiego organizowane były przez nasz Samorząd przez 20 lat. Tematyka Sejmików była bardzo zróżnicowana.

Tematy spotkań proponowały dzieci z Rady SU po konsultacjach z koleżankami i kolegami z klas (IV – VI). Na zajęciach Rady poprzez "burzę mózgów" tworzyliśmy hasło sejmiku oraz ankietę, którą później wysyłaliśmy do zaproszonych szkół.

Obrady trwały dwa dni. Zajęcia prowadzone metodą warsztatową dawały możliwość wypracowania wspólnych wniosków, które przedstawiciele szkół zaproszonych przekazywali swoim samorządom. W zależności od tematyki sejmiku zapraszaliśmy na zajęcia różnych gości.

Każdy sejmik kończył się uroczystym podsumowaniem, na które przybywali przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych. Sejmiki były doskonałą okazją do integracji zarówno dzieci jak i dorosłych.

 
Opiekun S.U. - p. Janina Kosiń
 • I SEJMIK 1992r. –     Nikomu nie godzi się trwać w bezczynności
 • II SEJMIK 1993r. –     Nie pytaj co szkoła zrobiła dla Ciebie... ale powiedz – co Ty zrobiłeś (zrobiłbyś) dla szkoły
 • III SEJMIK 1994r. –     Szkoła wspólnym dobrem trzech podmiotów: uczniów – rodziców – nauczycieli.
 • IV SEJMIK 1995r. –     Uwierz, że szkoła może być miejscem sukcesu
Opiekun S.U. - p. Tomasz Pietrzykowski, p. Edyta Jaklewicz - Orzeł
 • V SEJMIK 1996r. –     Prawa i obowiązki ucznia – zajęcia warsztatowe.
 • VI SEJMIK 1997r. –     Problem odpowiedzialności w szkole i poza nią.
 Opiekun S.U. - p. Janina Kosiń, p. Agnieszka Poros
 • VII SEJMIK 1998r. –     Pierwsze kroki w samorządzie szkolnym, następne w lokalnym.
 Opiekun S.U. - p. Agnieszka Poros, p. Edyta Jaklewicz - Orzeł
 • VIII SEJMIK 1999r. –     Reforma oświaty, czyli sklejanie potłuczonej porcelany.
 • IX SEJMIK 2000r. –     Przemoc, Nie! - Dziękuję!
 • X SEJMIK 2001r. –     Samorząd przez duże S, czyli dobrze w szkole, dobrze w rządzie, lecz najlepiej w samorządzie!
 • XI SEJMIK 2002r. –     Pomocy szukaj! Do samorządu zastukaj!, czyli Pomoc tu, pomoc tam, pomoc zawsze w sercu mam.
 • XII SEJMIK 2003r. –     Pomoc dawaj, pomoc bierz, a dostaniesz to co chcesz.
 • XIII SEJMIK 2004r. –     Nasze zainteresowania to ciekawy temat do gadania.
 • XIV SEJMIK 2005r. –     PrzyjaĄń
 • XV SEJMIK 2006r. –     Równi wśród równych, czyli kto i dla kogo pracuje
 • XVI SEJMIK 2007r. –     "Razem przeciw agresji" czyli "Palenie zabija, alkohol szkodzi, Koniec z przemocą - O TO NAM CHODZI !!!"
 • XVII SEJMIK 2008r. –     "Myślę, więc jestem" czyli twórcze myślenie zawsze w cenie.
 • XVIII SEJMIK 2009r. –     "Prawa i Obowiązki" czyli "Jak sobie pościelesz tak się wyśpisz".
 • XIX SEJMIK 2010r. –     "TOLERANCJA" czyli "coś nas łączy - coś nas różni, każdy inny - wszyscy równi!".
 • XX SEJMIK 2011r. –     "Wspomnień czar" czyli "jak to w Samorządzie bywało"
 • XXI SEJMIK 2013r. – „Bezpieczni w sieci” czyli „wiesz z kim gadasz – nie przepadasz!”

Dodatkowe informacje