Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a reprezentuje ich Rada Samorządu.

Do Samorządu się nie wstępuje i nie można być z niego skreślonym. Rada S.U. składa się z przedstawicieli wszystkich klas i ma obowiązek dbania o to, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi, co się dzieje i co mamy osiągnąć.

Cała społeczność ustanawia zadania, a za ich wykonanie odpowiadają ci, którzy się do tego zobowiązali.

Praca w naszym Samorządzie wymaga stałej gotowości do służenia kolegom, klasom i szkole. Uczniowie mogą o sobie stanowić podpierając się radą i z pomocą dorosłej części szkolnej społeczności. Nie boją się podejmować własnych inicjatyw, działań i wyzwań. Uczestniczą czynnie w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego.

Praca Samorządu na bieżąco ewaluuje, zmienia się, dodaje nowe zadania cały czas pamiętając jednak o tym, aby w centrum zainteresowania był uczeń, jego miejsce w szkole i środowisku.

Dodatkowe informacje