Krystyna
Goły
przewodnicząca

 

Piotr 
Warda
zastępca przew.

 

Justyna
Kucera
skarbnik

 

Joanna 
Strączek-Dziabała
sekretarz

 

Wpłaty można dokonać bezpośrednio na konto Rady Rodziców przy SP1:

BANK SPÓŁDZIELCZY
20 8509 0002 2001 0002 3416 0001
ul. Szkolna 2
28-400 Pińczów

 

Wysokość wpłat na Radę Rodziców obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018:


I dziecko 45 zł
II dziecko 35 zł
III dziecko 25 zł
IV dziecko i kolejne 15 zł

Dodatkowe informacje