Opiekun: Wioletta Spychała

Szkolne koło PCK pracuje zgodnie z założonym programem. Jednym z zadań jest dbanie o wystrój gazetki korytarzowej, która na bież±co przedstawia zagadnienia z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie na drogach, jak również podczas zabaw i gier zimowych. Nie brakuje też zagadnień prozdrowotnych z zakresu: zdrowego żywienia, higieny ciała i chorób cywilizacyjnych (Światowy Dzień AIDS, Dzień Bez Papierosa itp.). Nie zapominamy o dzieciach najbardziej potrzebujących. W listopadzie na terenie szkoły corocznie przeprowadzana jest akcja charytatywna. Uczniowie pod namową swoich wychowawców z wielkim entuzjazmem i uporem dostarczają opiekunowi PCK dary rzeczowe w postaci: Środków czystości, pomocy naukowych, ubrań i zabawek. Zgromadzone podarunki przekazywane są dzieciom z Domu Dziecka w Pacanowie.

 

 W zwi±zku z okresem Świąt Bożego Narodzenia członkowie koła PCK przy współpracy świetlicy środowiskowej organizują akcję pieniężną "GROSIK". Dochód z tej akcji przeznaczany jest na zorganizowanie paczek żywnościowych, które rozdawane są wśród najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły.

 

PCK chętnie współpracuje z wychowawcami klas. Na lekcjach wychowawczych przeprowadzane s± prelekcje na temat "Higiena ciała w okresie dojrzewania", czy "Przestrzeganie codziennej higieny mycia r±k i zębów".

Dodatkowe informacje