Szkoła Podstawowa nr 1 jest najstarszą placówką oświatową w Pińczowie, sięgającą swymi tradycjami połowy XV stulecia. W swych długich dziejach była kolejno: szkołą parafialną, elementarną, miejską, powszechną męską i żeńską oraz na końcu podstawową.

Znamy wiele nazwisk pracujących w niej nauczycieli, zarówno z czasów staropolskich, jak i z okresu niewoli narodowej i oczywiście czasów najnowszych.

Wiemy też o jej budynkach, które zawsze posiadała dzięki troskliwości dziedziców miasta, a także o ostatnim, który utraciła w końcu XVIII wieku, by odtąd przez blisko 150 lat tułać się po mieście - wynajmując pomieszczenia do nauki.

Po odzyskaniu niepodległości, już w wolnej Polsce, doczekała się jednak własnego gmachu, którego uroczyste oddanie do użytku, było świętem dla całego Pińczowa. Nauka rozpoczęła się tu we wrześniu 1931 roku, pierwsi absolwenci opuścili mury szkoły, w czerwcu roku następnego.

Dziś swoich wychowanków liczy szkoła tysiącami, zaś ona sama jest trwałym elementem oświatowego i kulturalnego pejzażu naszego miasta.

A. Dziubiński

 Stare zdjęcia s...
Stare zdjęcia szkoły
Stare zdjęcia s...
Stare zdjęcia szkoły
Stare zdjęcia s...
Stare zdjęcia szkoły
Stare zdjęcia s...
Stare zdjęcia szkoły
Stare zdjęcia s...
Stare zdjęcia szkoły
Stare zdjęcia s...
Stare zdjęcia szkoły

Dodatkowe informacje