2017/2018

1. Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017 r.

3. Święto Trzech Króli

6 stycznia 2018 r. (sobota)

4. Ferie zimowe: 12.02 - 25.02 2018 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.
6. Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 maja 2018 r.,
28-30 maja 2018 r.,
1 czerwca 2018 r.,

7. Boże Ciało 31 maja 2018 r.
8. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca 2017 r.
9. WAKACJE !! :-)

Dodatkowe informacje