2018/2019

1. Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia - 1 stycznia 2018 r.

3. Święto Trzech Króli

6 stycznia 2019 r. (niedziela)

4. Ferie zimowe: 14.01 - 27.01 2019 r.
 

Egzaminy:

gimnazjalne  
ósmoklasisty  

 

10.04 - 12.04.2019 r.
15.04 – 17.04.2019 r.

5. Wiosenna przerwa świąteczna 18 - 23 kwietnia 2019 r.
6. Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2.11.2018 r,
2 maja 2019 r.,

7. Boże Ciało 20 czerwca 2019 r.
8. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
21 czerwca 2019 r.
9. WAKACJE !! :-)

Dodatkowe informacje