Książka w życiu dziecka

W świecie komputerów XXI wieku dzieci i młodzież coraz rzadziej sięgają po książkę. Odchodzimy od czytania jako czegoś „staromodnego”, zapominając o przeżyciach, jakie dostarcza książka. Wiadomym jest, że aby wychować twórczego obywatela, potrafiącego posługiwać się informacją w różnej postaci, konieczne jest jak najwcześniejsze obcowanie z literaturą.

Wychowanie dobrego i szczęśliwego dziecka wymaga osobistego zaangażowania rodziców, poświęcania im czasu. Czas ten można wykorzystać na wspólne zabawy oraz czytanie książek. Książka dostarcza wiedzy o świecie, systematyzuje i uczy myślenia.

Aby dziecko mogło korzystać z książki w sposób twórczy, trzeba pomóc mu w dochodzeniu do samodzielnego wyboru tekstu, zachęcić do stawiania pytań i dzielenia się wrażeniami. W ten sposób rodzice i dzieci stają się aktywnymi partnerami podczas czytania, co sprawia im przyjemność i daje satysfakcję. Ponadto, dziecku zapewnia poczucie bezpieczeństwa i emocjonalnej bliskości z ojcem czy matką.

Książka powinna być dla dziecka ciekawa, zrozumiała, budząca pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie, zgodna z zainteresowaniami, a szata graficzna – przyciągać wzrok i uwagę.

Nikt od razu nie rodzi się czytelnikiem. Potrzeba na to wielu lat pracy i właściwego ukierunkowania w szkole, a także i w domu. Jeśli nie wykształcimy w dziecku odpowiednich nawyków kulturalnych, to w dorosłym życiu nie będzie wcale odczuwać ich braku. Dlatego pragnę uświadomić Rodzicom, jak ważne jest czytanie dzieciom książek. Głośne czytanie wpływa pozytywnie na jego rozwój, psychikę, pamięć i koncentrację. Dzięki czytaniu nawiązujemy lepszy kontakt, poznajemy swoje dziecko. Czytanie jest najlepszą „instytucją” kształtującą pomyślną przyszłość naszego dziecka. Uczmy więc dzieci czytania, a także dbajmy o to, by lubiły czytać.

Obecnie podkreśla się jeszcze jedną ważną funkcję książki - terapeutyczną. Żyjemy w czasach dużego przyspieszenia w różnych dziedzinach życia, w czasach, w których przeobrażeniom uległa hierarchia podstawowych wartości, normy społeczne, a także rodzina. Dziecko musi stawić czoła nowym zadaniom, dostosować się do tempa i wymogów życia, wypracować metody radzenia sobie z trudnościami. Nie zawsze małemu człowiekowi udaje się to osiągnąć. Konsekwencję tego są stresy, lęki a co za tym idzie, ogromna samotnosć dziecka. To właśnie dla niego odkryto nową wartosć literatury, a w szczególności bajki, które jak pisze M. Molicka, dają wsparcie, kompensują niezaspokojone potrzeby, przedstawiają inne wzorce myślenia i działania, stymulują rozwój, umożliwiają zrozumienie i poznawanie cudzych i własnych motywów działania, a także uwrażliwiają na piękno i dobro oraz wpływają na emocje i redukcję napięcia emocjonalnego.

We współczesnym świecie człowiek nie jest w stanie funkcjonować bez umiejętności czytania. Dzięki niej komunikujemy się między sobą, wymieniamy potrzebne informacje.

Pamiętajmy, że sukces odniesiony na początku kariery szkolnej, zapadnie człowiekowi głęboko w pamięci i zbuduje solidny fundament wiary w siebie i we własne możliwości. Czytanie to prawdziwy skarb na całe życie.

„Gdzie nie ma książek, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…) Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca”.

K. Makuszyński

Literatura:

  1. J. Papuzińska  – Czytanie domowe.
  2. M. Molicka – Bajki terapeutyczne dla dzieci.
  3. A. Przecławska – Literatura dla dzieci i młodzieży.

Opracowała: R. Majewska

Dodatkowe informacje