Książka w życiu dziecka

W świecie komputerów XXI wieku dzieci i młodzież coraz rzadziej sięgają po książkę. Odchodzimy od czytania jako czegoś „staromodnego”, zapominając o przeżyciach, jakie dostarcza książka. Wiadomym jest, że aby wychować twórczego obywatela, potrafiącego posługiwać się informacją w różnej postaci, konieczne jest jak najwcześniejsze obcowanie z literaturą.

Czytaj więcej...

Szkodliwy wpływ telewizji i komputera na rozwój dziecka.

Telewizja oraz komputer z dostępem do Internetu to jedne z najważniejszych narzędzi służących współczesnemu człowiekowi do pracy, nauki i rozrywki. O ich wpływie na zdrowie i rozwój dzieci mówi się wiele, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie.

Czytaj więcej...

Sześciolatek do szkoły

Sześciolatek znajduje się w bardzo ważnym okresie rozwojowym swojego życia. W sposób szczególny gwałtownie rozbudowywane jest jego doświadczenie dzięki wchodzeniu w inne niż rodzina grupy społeczne. Dokonujący się rozwój poznawczy sprawia, że dziecko dostrzega coraz więcej wymagań ze strony innych ludzi i chcąc zdobyć i utrzymać ich sympatię, zaczyna zwracać uwagę na wyrażanie własnych emocji.

Czytaj więcej...

Jak pomóc dzieciom w przekroczeniu progu klas III-IV?

Przejście do klasy IV jest bardzo często dla dziecka stresujące. Zdarza się, że dziecko w klasach I-III jest bardzo dobry uczniem- gdyż na tym etapie edukacji wymagania są konkretnie sprecyzowane, a więc dziecko dobrze sobie radzi. Jednak, gdy trzeba myśleć abstrakcyjnie, wyciągać wnioski, rozumować samodzielnie, podawać nowe, własne pomysły, lub podejmować niewielkie ryzyko, wówczas paraliżuje je strach przed niepowodzeniem.

Czytaj więcej...

Matematyka da się lubić

Matematyka to królowa nauk i w myśl słów Arystotelesa jest miarą wszystkiego.

Ukształtowała świat, w którym żyjemy, w większym stopniu niż jakakolwiek dziedzina wiedzy. Dlatego warto dbać o to, aby dzieci polubiły i wiązały z nią dobre i miłe wspomnienia.

Czytaj więcej...

Sprawdzian od roku 2015 – matematyka

W 2015 r. szóstoklasiści po raz pierwszy napiszą sprawdzian oparty na wymaganiach nowej podstawy programowej, wg której dzieci uczą się od 2009r.

Czytaj więcej...

Z ortografią za pan brat

Nauka ortografii to często trudna i żmudna praca, szczególnie jeśli chodzi o uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysortografia, dysleksja). Nawet dla osób nie przejawiających powyższych dysfunkcji rozwojowych, niejednokrotnie zapamiętanie pisowni trudniejszych ortogramów stanowi spory problem.

Czytaj więcej...

Sprawdzian szóstoklasisty od roku szkolnego 2014/2015

W 2015 r. uczniowie klas szóstych szkół podstawowych przystąpią do egzaminu na nowych zasadach.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje