Trasy dowozów i odwozów uczniów

TRASA

GODZ.
WYJAZDU
Z PIŃCZOWA

PRZYJAZD DO

GODZ.

CHRABKÓW, SZARBKÓW, UNIKÓW, BORKÓW, CHRUŚCICE, CHOMENTÓWEK

625

SP1 Pińczów

740

BRZEŚCIE, SZCZYPIEC, PODŁĘŻE

700

SP1 Pińczów

735

BRZEŚCIE, SKOWRONNO G. i D.

700

SP1 Pińczów

720

KOPERNIA, ul. 3 MAJA

720

SP1 Pińczów

740

ZAKRZÓW, SKRZYPIÓW

720

SP1 Pińczów

740

SP1 Pińczów

1230

CHRABKÓW, SZARBKÓW, UNIKÓW,
BORKÓW, WŁOCHY, CHRUŚCICE

1325

SP1 Pińczów

od pon. do czw.

1230

 

1320

SKOWRONNO, KOPERNIA, BRZEŚCIE, PODŁĘŻE

1300

 

1355

SP1 Pińczów

1320

ZAKRZÓW, SKRZYPIÓW

1410

SP1 Pińczów

1325

CHRABKÓW, SZARBKÓW, UNIKÓW, BORKÓW, WŁOCHY, CHRUŚCICE, CHOMENTÓWEK

1440

SP1 Pińczów

kursuje
od pon. do czwartku

1500

SKOWRONNO, KOPERNIA, BRZEŚCIE,PODŁĘŻE

1530

piątek

1240

SKOWRONNO, KOPERNIA, BRZEŚCIE,PODŁĘŻE

1310

1405

1435

SP1 Pińczów

kursuje od pon. do czwartku

1500

SZARBKÓW,

UNIKÓW

1530

SP-1 Pińczów

kursuje od pon. do czwartku

1500

ZAKRZÓW, SKRZYPIÓW

1530