2020/2021

1. Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2020 r. - 1 stycznia 2021 r.

3. Święto Trzech Króli

6 stycznia 2020 r. (środa)

4. Ferie zimowe: 4 stycznia – 17 stycznia 2021 r.
 

Egzamin ósmoklasisty 
(dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych):

25.05.2021 r. – 27.05.2021 r.

5. Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia - 6 kwietnia 2021 r.
6. Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 4,5,6,7 maja 2021 r. oraz 4 czerwca 2021 r.
7. Boże Ciało 3 czerwca 2021 r.
8. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
25 czerwca 2021 r.
9. WAKACJE !! :-)