Opiekun: Beata Krycha

Szkolny Klub Europejski "Euroklub", z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie, został złożony dnia 24 kwietnia 2003r.

Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar miasta i gminy Pińczów. Celem działalności stowarzyszenia jest aktywne uczestnictwo w propagowaniu idei integracji europejskiej w środowisku lokalnym, w szczególności poprzez:

 1. Gromadzenie i przekazywanie wiedzy o:
  • Europie w aspekcie: historycznym, geograficznym, kulturowym, gospodarczym itp.,
  • państwach członkowskich UE,
  • instytucjach UE,
  • założeniach, celach i prognozach rozwoju integracji europejskiej.
 2. Przyczynianie się do akceptacji zasad demokracji.
 3. Przyczynianie się do powszechnego uświadomienia konieczności wzajemnej tolerancji i szacunku w stosunkach społecznych oraz potrzeby współpracy międzynarodowej.
 4. Kształtowanie europejskiej świadomości u młodzieży.
 5. Przygotowanie do życia i pracy w zjednoczonej Europie.

 

"O Unii Europejskiej - z pasją"

W roku szkolnym 2011/2012 Klub Europejskim prowadzi projekt edukacyjny "O Unii Europejskiej - z pasją".

W roku prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej poszerzamy nasze wiadomości o tematykę unijną. Staramy się usystematyzować posiadaną wiedzę oraz zdobywamy nowe informacje na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, krajów członkowskich itp. Celem głównym projektu jest dostarczenie uczniom podstawowej wiedzy na temat UE, a także ukształtowania poczucia tożsamości narodowej i określenia swojego miejsca w kulturze i hierarchii wartości Europy.

Dokumenty 

Dodatkowe informacje