Rada Rodziców

Aneta Gadawska
przewodnicząca

Sebastian Marmur
zastępca przew.

Izabela Jankowska
skarbnik

Marzena Czerw
sekretarz

 Wpłaty można dokonać bezpośrednio na konto Rady Rodziców przy SP1:

Klasy 0 - 4  (budynek przy ul Szkolnej 2 ) na konto:

BANK SPÓŁDZIELCZY
20 8509 0002 2001 0002 3416 0001

Klasy 5 - 8  (budynek przy ul 1 Maja 5a) na konto:  

BANK SPÓŁDZIELCZY
07 8509 0002 2001 0006 4376 0001


Wysokość wpłat na Radę Rodziców obowiązująca w roku szkolnym:

I dziecko 45 zł
II dziecko 35 zł
III dziecko 25 zł
IV dziecko i kolejne 15 zł