bird
sun
sp1

Rekrutacja

Wymagane dokumenty znajdziecie Państwo tu.

 

Lp.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

1.

01-30 marca 2021 r.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2.

Do dnia 10 kwietnia 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i dołączonych dokumentów.

3.

Do dnia 13 kwietnia 2021 r.

Podanie do wiadomości rodziców/prawnych opiekunów przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4.

Do dnia 25 kwietnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

5.

25 - 30 kwietnia 2021 r.

Postępowanie uzupełniające do klasy I.

 

EasyCookieInfo