Kategoria:

Terminy spotkań z rodzicami:

 • wrzesień: 11 wrześna
 • listopad:
  • klasy 0-4 - 19 listopada
  • klasy 5-8 - 21 listopada
 • styczeń
  • klasy 0-4 - 21 stycznia
  • klasy 5-8 - 23 stycznia
 • maj:
  • klasy 0-4 - 12 maja
  • klasy 5-8 - 14 maja

 

Kategoria:

Aneta Gadawska
przewodnicząca

Sebastian Marmur
zastępca przew.

Grzegorz Musiał
skarbnik

Marzena Czerw
sekretarz

 

Wpłaty można dokonać bezpośrednio na konto Rady Rodziców przy SP1:

BANK SPÓŁDZIELCZY
20 8509 0002 2001 0002 3416 0001
ul. Szkolna 2
28-400 Pińczów

 

Wysokość wpłat na Radę Rodziców obowiązująca w roku szkolnym:


I dziecko 45 zł
II dziecko 35 zł
III dziecko 25 zł
IV dziecko i kolejne 15 zł