bird
sun
sp1

Kącik pedagoga...

Dziś 0

Wczoraj 115

W tyg. 115

W m-cu 334

All 239611

Currently are 41 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Początek ferii
dni
h
min
s

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025."

 

Dla rodziców

Rekrutacja

Wymagane dokumenty znajdziecie Państwo tu.

 

Lp.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

1.

01-30 marca 2021 r.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2.

Do dnia 10 kwietnia 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i dołączonych dokumentów.

3.

Do dnia 13 kwietnia 2021 r.

Podanie do wiadomości rodziców/prawnych opiekunów przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4.

Do dnia 25 kwietnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

5.

25 - 30 kwietnia 2021 r.

Postępowanie uzupełniające do klasy I.

 

Rada Rodziców

Aneta Gadawska
przewodnicząca

Sebastian Marmur
zastępca przew.

Izabela Jankowska
skarbnik

Marzena Czerw
sekretarz

 Wpłaty można dokonać bezpośrednio na konto Rady Rodziców przy SP1:

Klasy 0 - 4  (budynek przy ul Szkolnej 2 ) na konto:

BANK SPÓŁDZIELCZY
20 8509 0002 2001 0002 3416 0001

Klasy 5 - 8  (budynek przy ul 1 Maja 5a) na konto:  

BANK SPÓŁDZIELCZY
07 8509 0002 2001 0006 4376 0001


Wysokość wpłat na Radę Rodziców obowiązująca w roku szkolnym:

I dziecko 45 zł
II dziecko 35 zł
III dziecko 25 zł
IV dziecko i kolejne 15 zł

 

EasyCookieInfo