Jak ćwiczyć koncentrację uwagi u dzieci?

Czy zdarzyło się ,że Państwa dziecko przyszło ze szkoły i mimo, że było na lekcji (i twierdzi, że słuchało ) nie wie co było zadane i tak naprawdę niewiele z niej skorzystało? A może skarży się, że uczy się godzinami i nic nie wchodzi mu do głowy? W szkole często słyszymy „ ale ja się naprawdę uczyłem” i.... nic nie pamiętam. I może to być prawda. Wszystkiemu winna jest koncentracja uwagi a raczej jej brak. 

Obecna kultura a szczególnie bodźce wzrokowe, które przykuwają uwagę dziecka bez jego wysiłku, tempo życia, powoduje, że coraz więcej uczniów ma problemy z powodu kłopotów z dowolną koncentracją uwagi. Zauważają ten problem nauczyciele i często o tym Państwa informują. Przyjrzyjcie się Państwo w jaki sposób uczą się Wasze dzieci, może należałoby poćwiczyć i zmienić zwyczaje dziecka podczas nauki?

Koncentracja uwagi polega na skierowaniu świadomości na określony przedmiot czy też własne przeżycia.

Koncentrację uwagi możemy podzielić na mimowolną i dowolną. Koncentracja uwagi mimowolna jest najczęściej przywołana przez bodziec/zjawisko/zdarzenie, które wyróżnia się z otoczenia. Natomiast koncentracja uwagi dowolna wymaga wysiłku i skupienia się na określonej czynności, zadaniu, zjawisku itp.

Uwagę można koncentrować na bodźcach wzrokowych (obrazy), na bodźcach słuchowych (dźwięki) i in.

PAŃSTWO TEŻ MOGĄ ĆWICZYC ZE SWOIM DZIECKIEM KONCENTRACJE UWAGI. To nie jest trudne warto spróbować .mogą państwo na przykład:

 • Ograniczyć silne wrażenia wzrokowe: dziecko powinno oglądać wybrane programy w tv, dostosowane do jego wieku i możliwości (bardzo niekorzystna jest sytuacja, gdy od najmłodszych lat dziecko wychowuje się w obecności stale włączonego telewizora). Podobnie rzecz ma się z komputerem i grami multimedialnymi, które przywołują uwagę mimowolną dziecka, nie wymagając wysiłku koncentracji uwagi 
 • Wybierać odpowiednie gry multimedialne oraz dozować czas, jaki dziecko spędza przed komputerem, np. gry edukacyjne stymulują koncentrację uwagi dowolnej, optymalny czas pracy: 20 minut. UWAGA: dzieci ze słabszą koncentracją uwagi będą wymagały obecności dorosłego, który wspomaga i ukierunkuje dziecko.
 • Stymulować dziecko bodźcami słuchowymi: słuchanie i śpiewanie piosenek, czytanie dzieciom książek, bajek – gdy dziecko ma kłopot z koncentracją uwagi na odczytywanej treści, warto zadbać, by książeczka była ilustrowana, dziecko może wykonać samodzielnie ilustrację w oparciu o tekst, który odsłuchuje. 
 • Obdarowywać dziecko książką mówioną - odczytywaną i nagraną na nośniki multimedialne.
 • Obecnie istnieje sporo gier i zabaw dydaktycznych, dostępnych na rynku, które usprawniają koncentrację uwagi u dziecka- warto poprosić nauczyciela lub pedagoga o wskazanie wartościowych pozycji.
 • EEG Biofeedback – nowoczesna skuteczna metoda usprawniająca koncentrację uwagi- warto z niej skorzystać( dostępna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej)
 • Stosowanie metod polisensorycznych przy nauce, zapamiętywaniu i czytaniu ze zrozumieniem usprawnia koncentrację uwagi. 
  Co to są metody polisensoryczne?
  Jest to wykorzystywanie wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, dotyk, 
  ruch itd.) podczas nauki. Np. podczas nauki wiersza na pamięć dzielimy czystą kartkę na tyle części, ile jest zwrotek. W każdej części rysujemy schematycznie, lecz z użyciem kolorów, skojarzenia związane z kolejnymi zwrotkami. Dobrze jest też zilustrować ruchem każdą wypowiadaną zwrotkę. Po takiej pracy kartkę wieszamy w widocznym miejscu. W zapamiętaniu i dobrej koncentracji podczas uczenia ważna jest częstość powtórzeń. 
  Podczas opanowywania nowych słówek z języka obcego można 
  wykorzystać małe karteczki: z jednej strony piszemy nazwę w języku polskim, z drugiej w języku obcym. Ucząc się, patrzymy na nazwę w języku polskim, przypominamy sobie nazwę w języku obcym, następnie sprawdzamy poprawność, odwracając karteczkę. Jeśli jest poprawna, odkładamy jako „zaliczone”, jeśli jest niepoprawna – utrwalamy prawidłową nazwę i chowamy na spód do „ niezaliczonych" 
 • Ustalić stały harmonogram dnia – pory posiłków, nauki, odpoczynku, zabawy i snu. 

Oto spis materiałów edukacyjnych, które pozwolą Państwa dziecku trenować umiejętność skupienia i koncentracji uwagi. Jest to umiejętność bardzo ważna - szczególnie we współczesnym świecie, gdzie ogromna ilość różnorodnych bodźców docierających do dziecka nie sprzyja wyciszeniu i skupieniu uwagi.

Rozwijanie umiejętności koncentracji to cel, któremu mogą służyć bardzo różnorodne typy zadań - od najprostszych kolorowanek począwszy, poprzez ćwiczenia na szukanie różnic, rysowanie po śladzie, gry i wiele innych, aż po skomplikowane łamigłówki . Ważne, by przy wykonywaniu ćwiczeń nie rozpraszały dziecka "przerywniki" z zewnątrz, takie jak telewizor, hałaśliwa muzyka, bawiące się rodzeństwo czy dźwięki z włączonego komputera.

Zapraszamy wobec tego do ćwiczeń typu: 

 • kolorowanki
 • rysowanie po śladzie
 • połącz kropki 
 • rysujemy kratka po kratce
 • rysowanie oburącz
 • odwzorowywanie symboli (kopia lub lustrzane odbicie)
 • doprowadź do celu
 • znajdź właściwy ślad
 • łamigłówki tematyczne
 • memory (obrazki tematyczne, litery, sylaby, słowa)
 • ćwiczenie- znajdź różnice
 • prace plastyczne
 • wycinanki
 • prace z plasteliny
 • zabawa- Co się zaczyna na literę ....
 • zabawy sylabowe
 • zaszyfrowane słowa
 • szukanie obrazków – Znajdź taki sam.
 • Łamigłówki sudoku
 • znajdź 10 różnic
 • wykreślanki
 • i inne... o których pokazanie i udostępnienie mogą państwo poprosić wychowawcę swojego dziecka lub pedagoga szkolnego. Warto również skorzystać z wielu pomocy dostępnych na stronach internetu.

ŻYCZYMY POWODZENIA I WYTWAŁOŚCI W PRACY.

 • Maria Przetacznik-Gierowska, Grażyna Makieło-Jarża „Podstawy psychologii ogólnej”,
 • Anna Częścik “ Uwaga koncentruję się ! ćwiczenia na koncentrację i spostrzegawczość dla najmłodszych”
 • Koncentruję się, więc rozwiązuję „ wydawnictwo Harmonia.

Dodatkowe informacje