bird
sun
sp1

Prawa dziecka

 Prawa dziecka

  • PRAWO DO WYPOWIEDZI - oznacza, że w ważnych sprawach Ciebie dotyczących możesz wygłosić swoje zdanie, oświadczyć swoją wolę.
  • PRAWO DO ŻYCIA I ROZWOJU - oznacza, że nikogo nie można bezprawnie pozbawić życia.
  • PRAWO DO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY I PONIŻANIA - oznacza, że bicie, znęcanie, okrutne i poniżające traktowanie są niedopuszczalne i karalne.
  • PRAWO DO WYCHOWANIA W RODZINIE - oznacza, że nikomu nie wolno zabrać cię od rodziców, chyba, że z bardzo ważnych powodów, gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno masz prawo do kontaktów z obydwojgiem rodziców.
  • PRAWO DO TOŻSAMOŚCI - oznacza, że musisz mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie, mając 13 lat musisz być zapytany o zgodę, gdybyś miał mieć zmienione nazwisko
  • PRAWO DO SWOBODY MYŚLI, SUMIENIA I RELIGII - oznacza, że: gdy jesteś już wystarczająco świadomy, sam decydujesz o swoim światopoglądzie, wcześniej rodzice mają prawo tobą kierować
  • PRAWO DO NAUKI - oznacza, że możesz uczyć się tak długo, jak pozwalają na to twoje zdolności, pracować możesz jak skończysz 15 lat.
  • PRAWO DO STOWARZYSZENIA - oznacza, że możesz należeć do organizacji młodzieżowych, jeśli masz 16 lat sam decydujesz o swojej przynależności.
  • PRAWO DO INFORMACJI - oznacza, że powinieneś poznać swoje prawa, powinieneś mieć dostęp do rożnych źródeł wiedzy.
  • PRAWO DO PRYWATNOŚCI - oznacza, że możesz dysponować własnymi rzeczami, masz prawo do tajemnicy korespondencji, nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów wkraczać w Twoje sprawy osobiste i rodzinne.

NAUCZ SIĘ UPOMINAĆ O SWOJE PRAWA, ALE PAMIĘTAJ,
ŻE INNI TEŻ JE MAJĄ.

 

EasyCookieInfo