bird
sun
sp1

Czy moje dziecko jest wzorowe?

CZY MOJE DZIECKO JEST WZOROWE?

W rozmowach z Rodzicami naszych uczniów sprawiających problemy wychowawcze często słyszymy , że w domu są grzeczni a opisywane przeze nas zachowania nie zdarzają się nigdy. I ja w to wierzę. Zupełnie inaczej może funkcjonować dziecko w grupie szkolnej, a inaczej w domu jako jedynak, czy jedno z kilkorga dzieci.

W domu jest znacznie mniej okazji do konfliktów, gdyż dzieci wychowywane przez tych samych rodziców postępują podobnie. Znają swoje miejsce w szeregu i raczej przestrzegają ustalonych reguł. W grupie szkolnej spotyka się często wiele indywidualności, z których nikt nie myśli o ustępowaniu drugiemu. Łączy ich co najwyżej koleżeństwo, a nie więzy krwi, dlatego potrafią się boleśnie ranić przez np. wzajemne obrażanie rodziców. Ustalane i spisywane kontrakty istnieją zazwyczaj dopiero w gabinecie, gdy znajdą się w zasięgu wzroku ucznia, na korytarzu niestety najczęściej panują inne prawa. Stąd sporo przemocy w postaci wyzywania, obrażania, popychania, kopania i bicia, a w momentach bezsilności, w przypadku mocniejszego kolegi, opluwanie. Rozmawiamy z uczniami przy każdej okazji naruszenia obowiązujących w szkole, powszechnie uznawanych norm. Wiemy, że sporo jeszcze czasu minie, nim nasi nawet najstarsi uczniowie uwewnętrznią zasady, które dziś my im wyznaczamy, i o których wciąż przypominamy. Naszą powinnością jest jednak ocenić zachowanie każdego z nich.
By uczeń był wzorowy powinien w szczególności:

 • wywiązywać się z obowiązków ucznia,
 • postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
 • dbać o honor i tradycje szkoły,
 • dbać o piękno mowy ojczystej,
 • dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,
 • godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią,
 • okazywać szacunek innym osobom.

Znając przytoczone wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dotyczące oceniania uczniów, łatwiej będzie zwrócić uwagę na to, co jeszcze nie funkcjonuje na co dzień w postępowaniu naszych dzieci. Skala ocen z zachowania to:

 • wzorowe,
 • bardzo dobre,
 • dobre,
 • poprawne,
 • nieodpowiednie,
 • naganne.

Szczegółowe zasady oceniania zachowania znajdą państwo w Dokumentach Szkolnych umieszczonych na stronie internetowej szkoły, w bibliotece, u wychowawcy lub pedagoga.