Z ogromnym żalem...

.   .
 

Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci wieloletniego nauczyciela historii w naszej szkole – p. Andrzeja Dziubińskiego.

Pan Andrzej wychował, nauczył i ukształtował wiele pokoleń uczniów. To właśnie on wprowadzał młodych ludzi w świat historii Polski i świata, ale przede wszystkim pokazywał piękno, znaczenie i miejsce w historii naszego miasta i „Małej Ojczyzny” – Pińczowa i Ponidzia. Skarbnica wiedzy, ciekawostek i niesamowitych historii, którymi potrafił czarować i zainteresować słuchaczy. To była jego pasja i miłość, którą w pięknych słowach przekazywał uczniom, ale przede wszystkim zostawił na kartach wielu książek.

Jedna jest szczególna - „Przechadzka po Pińczowie”. To lektura obowiązkowa każdego, kto się tu urodził, mieszka, albo tylko bywa. Dla naszej szkoły „jedynki”, z którą p. Dziubiński był związany kilkadziesiąt lat i której poświęcił swoje zawodowe życie – taką książką są „Dzieje Szkoły Podstawowej nr 1 w Pińczowie” wydana w 70 rocznicę rozpoczęcia nauki w budynku, który służy nam do dziś. Żałujemy, że kolejne rocznice będą już bez niego… naszej: ”legendy”, bo tak postrzega go wielu jego wychowanków. Mimo, że od kilku lat już nie uczył, ciągle z nami był…

W naszej pamięci i wspomnieniach – jego uczniów i kolegów – Pan Dziubiński pozostanie na zawsze.
Panie Andrzeju… Młodym pokoleniom będziemy przypominać, opowiadać i pokazywać to, czego pan nas uczył – miłość i zainteresowanie swoim otoczeniem, swoją „małą ojczyzną” – nie zapominając o historii!

 
   

Żegnaj
Koleżanki i koledzy ze Szkoły Podstawowej nr 1

 

Dodatkowe informacje