XVI Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej pod hasłem "W świecie marzeń i fantazji"

9 czerwca 2017 roku w naszej szkole odbyła się szesnasta edycja konkursu recytatorskiego dla uczniów z klas I–III. Po raz pierwszy w tym roku do konkursu zostali zaproszeni uczniowie z klas „0” ze szkół i przedszkoli w gminie Pińczów. Ogółem w konkursie wzięło udział 41 uczestników ze szkół (w Bogucicach, Zagości, Brześciu, Kozubowie, Gackach, SP Nr 1 w Pińczowie) oraz przedszkoli w (Brześciu, Gackach, Przedszkola nr 1 w Pińczowie).

Czytaj więcej...

Konkurs recytatorski – eliminacje szkolne

7 czerwca 2017 r. odbyły się w naszej szkole eliminacje do XVI Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Dziecięcej. Przystąpiło do nich 34 uczniów z klas I-III. Uczestnicy konkursu recytowali wiersze nawiązujące do tegorocznego hasła:  "W świecie marzeń i fantazji".  

Czytaj więcej...

Szkolny Konkurs Cichego Czytania ze Zrozumieniem dla klas III

2 czerwca 2017 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Cichego Czytania ze Zrozumieniem. Głównym celem było sprawdzenie opanowania techniki cichego czytania ze zrozumieniem. Do konkursu przystąpili uczniowie klas trzecich. Zadania wykonywali w formie pisemnej – indywidualnie. Maksymalnie można było uzyskać 23 pkt.

Czytaj więcej...

Fatimskie przesłanie

W całej Polsce trwają uroczystości z okazji 100 rocznicy objawień fatimskich. Większość zaplanowano wprawdzie na 13 maja lecz wiele inicjatyw zostało rozłożonych w dłuższym czasie.

Czytaj więcej...

Wycieczka klas 2c i 3e do filharmonii

W dniu 26 maja 2017 roku odbyła się wycieczka do Filharmonii Świętokrzyskiej na koncert symfoniczny oraz zwiedzanie foyer i niedostępnych oczom widzów miejsc.
 

Podkategorie

Dodatkowe informacje