bird
sun
sp1


Sport - piłka ręczna

Dziecięca piłka ręczna!

Czytaj więcej...

ślubowanie klas pierwszych

-

Czytaj więcej...

Mikkołaj w szkole!

Odwiedził nas Mikołaj - zobacz!

Czytaj więcej...

Dwa ognie

:-D

Czytaj więcej

Projekt "Read on" w naszej szkole

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiego projektu promującego czytelnictwo „Read on”, który został przygotowany przez Oxford University Press Polska dla nauczycieli języka angielskiego i ich uczniów w klasach 4-6 szkoły podstawowej. Powstał on z myślą o wsparciu polskiej szkoły w działaniach promujących czytelnictwo wśród dzieci od najwcześniejszych lat życia.

Wielkie podziękowania kierujemy do sponsorów, którymi są: Spółka Regesta S.A. w Pińczowie, firma NATUR-VIT w Koperni koło Pińczowa oraz Rada Rodziców przy naszej szkole. Bez ich wsparcia zakup biblioteczki lektur byłby niemożliwy.

Ideą projektu jest zachęcanie do czytania i wyrobienie nawyku czytania poprzez dobór lektur o odpowiedniej tematyce i na odpowiednim poziomie trudności, dostosowanym do indywidualnych możliwości każdego dziecka.

W bieżącym roku szkolnym klasa VIb bierze udział w realizacji projektu. Uczniowie otrzymali do dyspozycji zestaw 70 lektur w języku angielskim o różnorodnej tematyce oraz na odpowiednim poziomie językowym, dostosowanym do podstawy programowej w klasach 4-6. Czytają oni książki związane ze swoimi zainteresowaniami i rozwijają kompetencje czytelnicze zgodnie ze swoim aktualnym poziomem znajomości języka. Każdy uczeń w klasie ma możliwość doskonalenia umiejętności w sposób dostosowany do własnych potrzeb. Dzieci są zachęcane do przeczytania w ciągu roku szkolnego jak największej liczby książek i dzielenia się swoimi wrażeniami oraz opiniami na ich temat, wykonując różnorodne zadania.

Cele projektu:

  1. Rozwijanie kompetencji językowych i czytelniczych oraz umiejętności kluczowych w XXI wieku poprzez zachęcanie dzieci do czytania.
  2. Kształtowanie nawyku czytania dla przyjemności.
  3. Wspieranie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dzieci.
  4. Promowanie czytelnictwa w języku obcym.
  5. Wychodzenie naprzeciw specjalnym potrzebom edukacyjnym poprzez umożliwienie dzieciom rozwijania kompetencji czytelniczych w sposób dostosowany do indywidualnych możliwości.
  6. Wsparcie szkół i bibliotek w zakresie rozwijania czytelnictwa wśród dzieci zgodnie z założeniami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016–2020.

 

Autor: B. Krycha


2c_image001
2c_image001 2c_image001
2c_image002
2c_image002 2c_image002
2c_image003
2c_image003 2c_image003
2c_image004
2c_image004 2c_image004
2c_image005
2c_image005 2c_image005
2c_image006
2c_image006 2c_image006
2c_image007
2c_image007 2c_image007
2c_image008
2c_image008 2c_image008
2c_image009
2c_image009 2c_image009
2c_image010
2c_image010 2c_image010
2c_image011
2c_image011 2c_image011
2c_image012
2c_image012 2c_image012
2c_image013
2c_image013 2c_image013
 


EasyCookieInfo