Podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału – tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień.

James Madison

Osiągnięcia ucznia zdolnego, w szczególności sukcesy w konkursach, nie zależą jedynie od wrodzonego potencjału. Czynniki mające wpływ na osiąganie sukcesów przez ucznia to ponadprzeciętne zdolności ogólne i uzdolnienia kierunkowe, środowisko (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza), motywacja i zaangażowanie, kreatywność,. temperament, emocje, czynniki osobowościowe.

 

Oprócz tych czynników bardzo dużą rolę odgrywa praca nauczyciela z uczniem zdolnym, która przybiera różne formy (m.in. indywidualizacja nauczania, zajęcia pozalekcyjne, motywacja ucznia do udziału w różnych konkursach).

W roku szkolnym 2018/2019 uzyskaliśmy pięć tytułów laureata oraz trzy tytuły finalisty.

  • Katarzyna Wites – laureatka z języka polskiego i biologii
  • Szymon Żuber – laureat z matematyki i języka angielskiego
  • Karolina Domagała – laureatka z chemii, finalistka z biologii i matematyki
  • Aneta Grabowska – finalistka z matematyki

Nauczyciele: Agnieszka Strzelec – j. polski, j.angielski – Wioletta Mitręga, biologia – Anna Farmas, chemia – Małgorzata Cedro, matematyka – Elżbieta Kotulska.

Serdecznie gratulujemy laureatom, finalistom, ich rodzicom oraz nauczycielom.

Życzymy Wam kochani uczniowie kolejnych intelektualnych wyzwań oraz konsekwencji w dążeniach do realizacji życiowych pasji i marzeń.

Autor: E. Kotulska


 

Bezpieczna drog...
Bezpieczna droga Bezpieczna droga
Bezpieczna drog...
Bezpieczna droga Bezpieczna droga
Bezpieczna drog...
Bezpieczna droga Bezpieczna droga
Bezpieczna drog...
Bezpieczna droga Bezpieczna droga
Bezpieczna drog...
Bezpieczna droga Bezpieczna droga
Bezpieczna drog...
Bezpieczna droga Bezpieczna droga
Bezpieczna drog...
Bezpieczna droga Bezpieczna droga
Bezpieczna drog...
Bezpieczna droga Bezpieczna droga
Bezpieczna drog...
Bezpieczna droga Bezpieczna droga