Matematyczne podsumowanie roku

W trosce o rozwój umiejętności, zdolności oraz zainteresowań uczniów, organizujemy liczne dodatkowe zajęcia z matematyki – koła matematyczne dla uczniów uzdolnionych, zajęcia wyrównawcze, zajęcia przygotowujące do egzaminu po ósmej klasie oraz egzaminu gimnazjalnego, konsultacje indywidualne. Koordynujemy organizację konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich.

Podobnie jak w ubiegłych latach były to:

  • Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna Juniorów.
  • XIV Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów klas gimnazjalnych.
  • III Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych.
  • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny NABÓJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
  • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur .
  • Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia.
  • Wojewódzki Maraton Matematyczny w Języku Angielskim - VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach.

W Olimpiadzie Matematycznej Juniorów wzięło udział 37 uczniów. Dwoje uczniów zakwalifikowało się do półfinałów (Laura Pasternak, Szymon Żuber).

W I etapie III Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych wzięło udział 20 uczniów.

W I etapie XVI Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas gimnazjalnych wzięło udział 20 uczniów, do drugiego etapu zakwalifikowało się 3 uczniów.

Szymon Żuber uzyskał tytuł laureata XVI Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.

2 uczennice otrzymały tytuł finalisty XVI Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego (Karolina Domagała, Aneta Grabowska).

4 uczniów uczestniczyło w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Nabój, który odbył się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Zuzanna Domagała, Sara Biernacki, Laura Pasternak, Kacper Zarzycki). Uczniowie zajęli bardzo dobrą 11 lokatę.

W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur wzięło udział 11 uczniów klas 7 i 8, a Karolina Domagała otrzymała wyróżnienie.

W Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia wzięło udział 11 uczniów. Szymon Żuber został laureatem i otrzymał tytuł mistrza logicznego myślenia, natomiast Karolina Domagała uzyskała tytuł eksperta logicznego myślenia. Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy uznania.

Dwoje uczniów – Laura Pasternak i Bartłomiej Warda brali udział w trzydniowych Wojewódzkich Warsztatach Matematycznych.

Zapraszamy w przyszłym roku do udziału w kolejnych zawodach i konkursach matematycznych. Dziękujemy uczniom za duże zainteresowanie dodatkowymi zajęciami z matematyki oraz liczny udział w konkursach matematycznych.

Nauczyciele matematyki

Autor: E. Kotulska