I Marsz Weterana na Grochowiska

18 marca 1863 r. miała miejsce słynna bitwa Powstania Styczniowego pod Grochowiskami. 18 marca 2022 r. - w dniu 159 rocznicy tej bitwy - odbył się I Marsz Weterana.

W marszu uczestniczyło kilkudziesięciu mieszkańców miasta, w tym uczniowie naszej szkoły, harcerze i zuchy. Marsz zakończyła msza święta w kościele w Bogucicach, a następnie uczestnicy  złożyli wiązanki i zapalili znicze przy mogile Powstańców we wsi Grochowiska.

Marsz był znakomitą lekcją historii i patriotyzmu - wyrazem szacunku dla przodków, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny.

Organizatorem uroczystości było Muzeum Regionalne wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Pińczów, Hufcem ZHP Pińczów oraz  Związek Strzelecki "Niepodległość".

Marsz Weterana
Marsz Weterana Marsz Weterana
Marsz Weterana
Marsz Weterana Marsz Weterana
Marsz Weterana
Marsz Weterana Marsz Weterana
Marsz Weterana
Marsz Weterana Marsz Weterana
Marsz Weterana
Marsz Weterana Marsz Weterana