Majówkowe wywiadówki ;)

Majowe spotkania z rodzicami wciąż w trybie zdalnym :) Czekamy na spotkanie z Państwem :)

Do szkoły zapraszamy tylko rodziców uczniów klas 0