bird
sun
sp1


Dziecięca piłka ręczna!

II miejsce w województwie!

Czytaj więcej...

Klasy pierwsze

Ślubowanie

Czytaj więcej...

A może by tak zostać...

ratownikiem?

Czytaj więcej...

ZUCHY...

...są w naszej szkole!

Czytaj więcej

Najlepsi z najlepszych!

Koniec roku to czas nagród! smile

Najważniejszym wyróżnieniem przyznawanym w naszej szkole jest Nagroda im. J. Czołowskiego.

   W roku szkolnym 2019/2020 Komisja do spraw przyznawania stypendium im. Józefa Czołowskiego wytypowała dwóch uczniów do tej nagrody, kierując do Rady Pedagogicznej wniosek o ostateczną decyzję, o jej przyznaniu. Analizie poddano osiągnięcia naukowe, działalność artystyczną oraz społeczną uczniów w klasach IV-VIII. Decyzją Rady Pedagogicznej nagrodą zostali uhonorowani:

Bartosz Warda z kl. 8a i Kacper Zarzycki z kl. 8b.

    W ciągu pięciu lat uczniowie osiągali wysokie średnie ocen śródrocznych i rocznych (zawsze ponad 5,00) oraz ich zachowanie było niezmiennie wzorowe. Zdobywali sukcesy w konkursach wiedzy oraz artystycznych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym. Brali aktywny udział w różnych dziedzinach życia szkoły oraz udzielali się w środowisku lokalnym.

Sukcesy Bartłomieja Wardy to m.in.:

- Laureat II stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Leksykalnym z języka angielskiego Memory Master,

- II miejsce w kat. A w II Małopolskim Turnieju OKINAWA SHORIN-RYU KARATE w kat. Młodzicy Starsi,

- III miejsce w kat. Juniorzy Młodsi w IV Otwartym Małopolskim Turnieju OKINAWA SHORIN-RYU KARATE,

- Wyróżnienie w 6 Przeglądzie wokalnym „Otwarta scena”,

- II miejsce w 5 Przeglądzie wokalnym „Otwarta scena”.

 

Sukcesy Kacpra Zarzyckiego to m.in.:

- Finalista I Wojewódzkiego Konkursu z Geografii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2019/2020,

- Finalista VII Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2019/2020,

- II miejsce w XXXI Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w kategorii – Szkoły Podstawowe rozgrywanym na szczeblu gminnym,

- Laureat  II stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Leksykalnym Memory Master,

- Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.

 Gratulujemy Wam sukcesów oraz życzymy dalszych w szkole średniej!

Najlepsi z najlepszych otrzymali stypendium motywacyjne. W tym roku było ich aż 26 laughing

Marta Krycha                kl. Va Natalia Cicia                   kl. VIa
Ezra Cansiz                  kl. VIc Maksymilian Kędzierski    kl. Vb
Wiktor Czupryński        kl. Vd Oliwia Omasta                kl. Vd
Lena Jędrzejczyk          kl. IV a Angelika Sędek              kl. VIIIa
Magdalena Burek          kl. VId Kacper Siwek                 kl. Va
Paulina Krawczyk          kl. VIIc Miłosz Lniany                 kl. Vc
Kinga Lasia                  kl. VIe Bartosz Sobczyk            kl. IVb
Pola Pietrzykowska       kl. VIIb Martyna Sosień              kl. Vc
Anna Włosińska           kl. VIa Weronika Kowalczyk       kl. VIb
Emilia Rosołowska        kl. IVa Hanna Młyńczak             kl. VB
Nela Pietrzykowska       kl. Va Błach weronika              kl. VIIb
Aleksandra Jankowska  kl. IVa Zuzanna Talaska            kl. Vb
Wiktor Wojtasik             kl. Vc Agata Wieczorek            kl. VIIc

Wszystkim serdecznie gratulujemy! Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie równie dobrze :D

EasyCookieInfo