Europejski Tydzień Sportu w "Jedynce"
Paweł Rutkowski . 6 days ago
W „jedynce”, tak jak w każdej innej szkole, gdy dzwonek obwieści koniec lekcji, z klas wybiegają dzi...
Europejski Tydzień Sportu
Paweł Rutkowski . 15 days ago
Celem tych działań jest szeroka popularyzacja sportu na poziomie lokalnym.

Dodatkowe informacje